Kategorie

Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w naszej ofercie. Wpisz swój adres e-mail!

rss Aktualności

rss Najnowsze oferty

Najczęściej oglądane

Regulamin

ARTYKUŁ 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 


1.1. Użytkownikiem może zostać każda firma, posiadająca konto poczty elektronicznej.


1.2. Polcom.com ma charakter otwarty - umieszczane przez Użytkowników oferty są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.polcom.com.
ARTYKUŁ 2. REJESTRACJA

 


2.1. Rejestracja w serwisie Polcom dokonywana jest po podaniu login-u, nazwy firmy, pełnego adresu firmy, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.


2.2. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych firmowych poprzez strony internetowe Polcom. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Polcom.


2.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Polcom. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.


ARTYKUŁ 3. OPŁATY I PROWIZJE

 


3.1. Wszystkie oferty będą utrzymywane na stronie przez rok.


3.2. Polcom, pobiera opłaty za świadczone usługi, według podanej niżej tabeli.


3.3. Regulowanie płatności za pobierane usługi odbywa się poprzez przelew.


3.4. Firmy odpowiadając na ofertę, mogą skorzystać z podanej niżej tabeli lub skontaktować się z firmą Polcom w celu uzgodnienia warunków współpracy.
ARTYKUŁ 4. ROLA POLCOM

 


4.1. Towary i usługi zamieszczone na stronie Polcom.com proponowane są przez zarejestrowanych Użytkowników. Polcom użycza środków technicznych potrzebnych do skojarzenia firm oraz może być pośrednikiem w transakcjach handlowych (zobacz tabela).


4.2. Informacje podane w formularzu są przez Polcom wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb.


4.3. Polcom sprawdza oferty umieszczane w ramach serwisu, i zastrzega sobie prawo do usunięcia ofert naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź łamiących obowiązujące przepisy.


4.4. Polcom zobowiązuje się do przesyłania wszystkich ofert znajdujących się w bazie danych, do zainteresowanych firm.


4.5. Dane Użytkowników korzystających z serwisu Polcom, obejmujące adres e-mail, nazwę firmy, adres oraz numer telefonu, przekazywane są zainteresowanym drogą mailową, po wypełnieniu formularza "zapytania o ofertę".


 


ARTYKUŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLCOM I JEGO MOŻLIWOŚCI

 


5.1. Polcom nie ponosi odpowiedzialności za brak profesjonalności Użytkowników ani za oferowane przez nich towary i usługi.


5.2. Polcom nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług, prawdziwość i rzetelność ich opisu.


5.3. Polcom nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji transakcji, wynikające z przyczyn technicznych.


5.4. Polcom oferuje pomoc podczas negocjacji pomiędzy firmami.


5.5. Polcom ma możliwość organizacji sprzedaży na terenie krajów francuskojęzycznych (Francja, Belgia, Luksemburg) poprzez własną sieć handlowców.


5.6. Jeżeli Użytkownik w celu nawiązania współpracy z partnerem handlowym znalezionym za pośrednictwem strony Polcom.com, zdecyduje się skorzystać z usług proponowanych przez Polcom, wszystkie poniesione koszty ( z tytułu tłumaczenia i umieszczenia oferty) zostaną mu zwrócone.


 


ARTYKUŁ 6. GWARANCJE

 


6.1. Polcom nie udziela gwarancji na towary i usługi, prezentowane na stronie Polcom.com.


 


ARTYKUŁ 7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 


7.1. Użytkownik jest zobowiązany do jednorazowego zapisania się i korzystania z jednego identyfikatora i hasła oraz do regularnego uzupełniania swoich danych w przypadku ich zmian.


7.2. Użytkownik jest jedynym odpowiedzialnym za użytkowanie i tajność swego konta i zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Polcom o jego nielegalnym użyciu. Polcom nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wyżej wymienionego artykułu.


7.3. Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w odniesieniu do sprzedawanego towaru bądź usługi, określa na piśmie lub w inny sposób, jedna z zainteresowanych stron. Polcom nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartych umów.


7.4. Firma zobowiązana jest umieścić ofertę w ciągu 15-stu dni po dacie rejestracji. Po upływie tego okresu, firma Polcom zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika.


7.5. Oferty należy zamieszczać bezpośrednio na stronie Polcom.com zgodnie z branżą do jakiej należą.


7.6. Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia swojej oferty w języku polskim oraz jej tłumaczenia na język francuski. W przypadku gdy Użytkownik nie dysponowałby możliwością przetłumaczenia oferty, może zlecić to firmie Polcom (cennik w tabeli ponizej).


7.7. Zgłaszając oferty Użytkownik potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług.


 


ARTYKUŁ 8. USUNIĘCIE UŻYTKOWNKA

 


8.1. Polcom zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe, bądź nie zgodne z regulaminem.
ARTYKUŁ 9. TOWARY ZAKAZANE

 


9.1. Oferty sprzedaży towarów i usług, którymi obrót narusza prawo lub uprawnienia osób trzecich są zabronione.


9.2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w wyżej wymienionym artykule, Polcom natychmiast usuwa ofertę. Decyzja ta jest w takim przypadku ostateczna.


 


ARTYKUŁ 10. OPIS TOWARÓW

 


10.1. Oferty, które mają być prezentowane w ramach serwisu Polcom, muszą być dokładnie opisane, nie zawierając nazwy firmy, logo, marki ani cen. Osoba zgłaszająca ofertę jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.


10.2. Oferty należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany towar lub usługa należy.


10.3. Użytkownik może wystawić dowolną ilość ofert.
ARTYKUŁ 11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 


11.1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami serwisu www.polcom.com należą do Polcom.


 


ARTYKUŁ 12. OKRES TRWANIA KONTRAKTU

 


12.1. Oferty na stronie Polcom.com są umieszczane na okres jednego roku od momentu potwierdzenia jej przez Użytkownika. Umowa ta może być zerwana przez dowolna stronę powiadamiając o tym siedmiodniowym wyprzedzeniem i bez zwrotu kosztów czy odszkodowania przez Polcom.


 


ARTYKUŁ 13. ZMIANY REGULAMINU

 


13.1. Polcom zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.


W takim przypadku Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem.